ANBI-status voor stichting Okapi-kids

 

Het Bestuur en haar vrijwilligers verheugt zich u te kunnen meedelen dat de ANBI-status verleend is aan Okapi-kids.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en geeft donateurs en sponsors de mogelijkheid om hun gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk-en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de Stichting.

Met deze erkenning is aangetoond dat stichting Okapi-kids een heldere  bedrijfsvoering hanteert en ook publiceert via haar website www.okapi-kids.com. Wij willen transparant zijn door duidelijk te laten zien wie wij zijn en wat wij doen.

Om onze projecten te kunnen realiseren hebben we sponsoren en vrijwilligers hard nodig. Zonder  steun is dit niet te realiseren. De erkenning met een ANBI- status  is voor ons dus heel belangrijk.

Stichting Okapi-Kids wil een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor weeskinderen; zelfontwikkeling en zelfredzaamheid van tienermoeders en kansarme gezinnen in Congo. Dit om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken. Doet u ook mee?