Projecten

Stichting Okapi-Kids biedt hulp met een structureel karakter. Dat wilt zeggen dat de stichting alleen projecten ontwikkelt of aanneemt die een lange termijn effect hebben. De projecten van Stichting Okapi-kids zijn relatief kleinschalig. De bestuursleden zullen de projecten 1 keer per jaar bezoeken. De lokale vertegenwoordigers in Congo bezoeken regelmatig de projecten om de voortgang te controleren en te rapporteren aan de bestuursleden.

Voedselpakketten

Voedsel is een primaire levensbehoefte. In Nederland hebben we elke dag wat te eten en zijn er stichtingen die families in nood helpen, zoals ‘De Voedselbank’. U kunt zich bijna niet voorstellen dat er kinderen zijn die soms dagen niet eten.

Met het ingezamelde geld wordt voedsel gekocht zoals zakken rijst, bonen, suiker, babyvoeding, olie, cassave- of maismeel. Deze levert Stichting Okapi-Kids in de vorm van voedselpakketten aan weeshuizen.

Tienermoeders

De stichting Okapi-Kids werkt met opleidingscentra waar de tienermoeders opgeleid worden tot kledingontwerpers en coupeuses.

Door hun zelfgemaakte kleding te verkopen, kunnen ze voor hun kinderen en eigen levensonderhoud zorgen. Dit zorgt ervoor dat de tienermoeders hun eigenwaarde terug krijgen.

Microkredieten

Microkrediet is een lening, dus geen donatie. Onze stichting is van mening dat het verstrekken van microkredieten een van de beste manieren is om tienermoeders en kansarme families een kans te geven om op eigen benen te staan. Geld lenen in plaats van geven zal bij deze mensen hun zelfvertrouwen verhogen.

Door families die in armoede leven te steunen voorkomen we dat hun kinderen straatkinderen worden en hiermee proberen we deze cyclus te doorbreken.

We gaan samenwerken met andere stichtingen. Samen gaan we de startende ondernemers begeleiden in hun projecten. Wij geloven dat met een lening écht een duurzame impact kan worden gemaakt.

De stichting opereert als non-profitorganisatie. De winsten uit de leningen worden gebruikt om meer mensen te helpen.

Kindsponsoring

Wilt u een kind sponseren zodat deze een opleiding kan volgen? Dat is mogelijk via Stichting Okapi-Kids. Het kind wordt dan gekoppeld aan de sponsor. Op deze manier weet de sponsor wie hij/zij sponsort, de schoolresultaten worden dan ook, indien gewenst, met de sponsor besproken.